สงสัยแบตจะ...

in wherein •  4 months ago 

สงสัยแบตจะเสื่อม

โดยปกติแล้วตามที่เช็คกับบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ที่เป็นแบบน้ำนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอายุการรับประกันอยู่ที่ 2 ปีดังนั้นผมก็จะสันนิษฐานและคิดไปเองว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 3 ปีถึง 4 ปีดังนั้นแบตเตอรี่ที่ผมใช้งานอยู่ตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาทำงานก็เกือบ 3 ปีแล้วซึ่งก็คิดว่าแบตเตอรี่ที่ผมใช้งานอยู่น่าจะเสื่อมสภาพ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hydraulic system failure? or the electronics? !shop

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Electronics I think the battery is dead. Expired

你好鸭,kolkamkwan!

@davidke20给您叫了一份外卖!

贺老师现炒花生

吃饱了吗?跟我猜拳吧! 石头,剪刀,布~

如果您对我的服务满意,请不要吝啬您的点赞~

非常感謝你

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!