ร้านก๋วยเต...

in wherein •  4 months ago 

ร้านก๋วยเตี๋ยวลงแพ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านสำหรับบทความนี้ผมมีบรรยากาศร้านอาหารที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวลงแพมาฝากทุกคนครับ

ร้านนี้เราวางแผนไว้ที่ว่าช่วงประมาณสิ้นเดือนว่าเราจะเดินทางไปลองชิมก๋วยเตี๋ยวร้านนี่ดูนะครับก็ตามแผนก็ถือว่าเราได้ไปตามแผนที่วางไว้

ซึ่งร้านนี้อยู่ไม่ไกลจากร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขานครชัยศรีเลยอีกไปประมาณไม่ถึงกิโลเมตรก็จะถึงนะครับก็เป็นร้านที่น่าจะประมาณเป็นการเช่าแพของวัดในการบริการ ประกอบกิจการ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

🌹

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Thank you.

蝴蝶酥不错哈哈

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

非常感謝你。

Looks like very hot and spicy. But the view is marvelous 😍

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Thank you.

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting.🙏

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)