ขุดพบของโบ...

in wherein •  4 months ago 

ขุดพบของโบราณ
สวัสดีครับทุกคนคับ มาเจอกัน อีกเช่นเคยครับ แต่วันนี้อาจจะดูว่า มาแปลกอยู่สักหน่อยนะครับคือว่าวันนี้ผมมีของโบราณมากอวดครับ เป็นของที่ชาวบ้านเขาขุดเจอมาครับ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

It looks like some historical valuable artifacts?

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

excellent. You know what this is