zip() fonksiyonu # 3 - Python Dersleri (Tutorials)

in palnet •  2 years ago 

yeni.jpg

Merhabalar

Python programlama derslerinin bu bölümünde zip() fonksiyonu hakkında anlatmadığımız noktalara da değineceğiz.

Bu ders önceki derslerin devamı niteliğinde olacağından o derslere bakmadıysanız bakmanız tavsiye edilir.

zip() fonksiyonun önemli kullanım alanlarından biri de iki veya daha liste içerisinde tek hamleyle gezmeye imkan tanımasıdır.

Bir örnek üzerinden gidelim :

Örnekteki gibi bir kullanımda biz ayrı ayrı iki listede gezinmek yerine listeleri birleştirip tek hamlede gezinmiş oluruz. Normalde iki ayrı listede gezinmek için iki adet for döngüsü kullanmamız gerekirken zip() fonksiyonu sayesinde bunu daha kolay yapmış olduk.

zip() fonksiyonu ve sözlükler

zip() fonksiyonunu sözlük veri tipi üzerinde de kullanabiliriz.

Örneğimizde diller ve sayilar adında iki adet sözlük bulunuyor. zip() fonksiyonu kullanarak bu iki yapıyı birleştirdiğimizde sadece anahtarı gruplamıştır.

Ancak biz değerleri gruplamak istersek, özellikle değerleri istediğimizi belirtmemiz gerekir. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir :

zip() fonksiyonu ile ortaya çıkan veri yığını, tanımlı hiçbir veri tipinden değildir, kendisine özel zip tipinde bir veri yığınıdır.

Python’da özel zip tipi veriler indexlenemez. Yani şu şekilde bir kullanım

zip(sayilar,diller)[0]

Hata verecektir. zip objesi içerisindeki elemanlara while() döngüsü ile erişim imkanı yoktur. zip içerisindeki elemanların indis değerleri tanımlı olmadığından böyle bir sorunla karşılaşılmaktadır.

Ancak bu durum enumerate() fonksiyonuyla aşılmaktadır. Bir sonraki dersimizde bu fonksiyonu göreceğiz.

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me


Posted via Marlians.com
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 67.10% upvote from @brupvoter courtesy of @elektroyazilim!

This post has received a 18.50% upvote from @votecenter
Vote Center is a bid bot.
Bot's Vote Value
You can open the bot's page to learn more about the bot.
Click here to see the pending and finished transactions.
Note : If opens showing pending and completed transactions site, you can safely use the bid bot.
Here it is understood that the bot is active. The bot will vote when it reaches 100 percent power.
Important warning : Please, do not submit bids if the site does not open.
Thank you for choosing and supporting us.

You got a 50.00% upvote from @whalepromobot courtesy of @elektroyazilim!

You got a 100.00% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 93.60% upvote from @luckyvotes courtesy of @elektroyazilim!