zip() fonksiyonu # 2 - Python Dersleri (Tutorials)

in palnet •  2 years ago 

yeni.jpg

Merhabalar

Python programlama derslerinin bu bölümünde zip() fonksiyonundan devam edeceğiz.

Bu ders önceki dersin devamı olduğu için öncelikle o derse bakmanız tavsiye edilir.

Bir önceki dersimizde iki ayrı listeden yeni bir liste nasıl oluşturulur görmüştük :

Şimdi de bu işlemin tersinin nasıl yapıldığını görelim. Yani bir zip() objesinin elemanlarını nasıl elde ederiz, bunu öğrenelim :

Örneğimizde iki ayrı listesinin eşleştirilmesi ile zipObje adında bir zip nesnesi oluşturulmuştur. Sonrasında gelen for döngüsü ile print() fonksiyonu kullanılarak zip objesinin içeriği ekrana bastırılmıştır.

Uygulama 1

zip() fonksiyonunun kullanılabileceği yerlerin aklınızda şekillenmesi için güzel bir örnek yapalım :

Örneğimizde isimler ve yaslar ın olduğu iki ayrı liste vardır. zip() fonksiyonunu kullanarak, kisiler adında bir zip objesi oluşturduk. Bu zip nesnesi, kişileri yaşlarıyla eşleştirmiş oldu.

Sonrasında

print(*kisiler)

kodu ile yeni zip objemizin içeriğini ekrana yazdırmış olduk.

Böylesi bir objenin içeriğini elde etmek için de aşağıdaki gibi bir yol izleriz :

zip objesi içerisindeki elemanları yazdırmak için for döngüsü kullanıldı. Çıktımız aşağıdaki gibidir :

Uygulama 2

zip() fonksiyonu ile 2 den fazla dizisel veriyi birleştirebiliriz.

zip() fonksiyonu ille iki adet dizisel veriyi birleştirecek diye bir şey yoktur.

Bir örnek üzerinde görelim :

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me


Posted via Marlians.com
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 22.22% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

You got a 55.56% upvote from @brupvoter courtesy of @elektroyazilim!

You got a 98.66% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 93.99% upvote from @luckyvotes courtesy of @elektroyazilim!