sum() ve pow() fonksiyonları - Python Dersleri (Tutorials)

in palnet •  2 years ago 

yeni.jpg

Merhabalar

Python programlama derslerinin bu bölümünde sayılar üzerinde işlem yapan fonksiyonlardan devam edeceğiz.

Bu derse kadar gördüğümüz fonksiyonları hatırlayalım.

  • bin() ve hex() fonksiyonlarını görmüştük. Bu iki fonksiyondan bin() fonksiyonu ondalık tabandaki bir sayıyı 2lik tabana çevirmek için kullanılırken, hex() fonksiyonu ondalık tabandaki bir sayıyı 16lık tabana çevirmek için kullanılıyordu.

  • abs() fonksiyonu, Matematik dersinden bildiğimiz mutlak değer alma işlemini yapıyordu.

  • round() fonksiyonu da aynı şekilde gerçek hayatta kullandığımız sayıları yuvarlama işlemi yapıp, iki tür kullanımı vardı : tek parametreli ve çift parametreli.

  • min() ve max() fonksiyonları da içerisine girilen sayı dizilerinin minumum ve maximum değerlerini buluyordu. Bu fonksiyonlar çoklu eleman alabileceği gibi içerisine demet veya liste türünden değişken de alabilirler.

Şimdi de sum() fonksiyonuna bakalım.

sum() fonksiyonu

sum() fonksiyonu adından da anlaşılacağı üzere bir dizi içerisindeki değerlerin toplamını alır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, dizi ifadesi.

sum() fonksiyonu içerisine iterasyon yapılabilecek değerler alır. Yani demet, liste veya herhangi bir dizisel yapı olabilir.

Siz iterasyon edilmeyen iki değeri verirseniz aşağıdaki gibi bir hata alırsınız :

sum() fonksiyonunun doğru kullanım aşağıdaki gibidir :

sum() fonksiyonunu kullanırken vereceğiniz liste veya demet'in elemanlarının hepsinin sayı olmasına dikkat edin. Aksi takdirde hata ile karşılaşırsınız.

sum() fonksiyonuna vereceğiniz liste sayı olduğu sürece karışık olmasında herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. İçeriğinde ondalık sayılar ve tam sayılar olabilir :

Son olarak da çok kullanıldığını düşünmediğim bir fonksiyondan bahsedelim : pow() fonksiyonu

pow() fonksiyonu

Bu fonksiyon herhangi bir sayının üssünü almak için kullanılır. Çok kullanılmayacağını düşünmemin sebebi zaten aynı işi yapan bir operatörümüzün olması.

Aşağıdaki örneklere bakarsanız ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır :

Görüldüğü gibi bu fonksiyonun ilk aldığı parametre taban sayısını ikinci aldığı parametre de üs sayısını vermektedir.

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me


Posted via Marlians.com
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 33.33% upvote from @whalepromobot courtesy of @elektroyazilim!

You got a 30.77% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

  ·  2 years ago Reveal Comment

You got a 40.00% upvote from @bid4joy courtesy of @elektroyazilim!

You got a 93.89% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 65.66% upvote from @brupvoter courtesy of @elektroyazilim!

You got a 100.00% upvote from @redlambo courtesy of @elektroyazilim! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

Thanks for using @edensgarden!

You got a 93.19% upvote from @luckyvotes courtesy of @elektroyazilim!