String Metotları #4 - Python Dersleri (Tutorials)

in palnet •  2 years ago 

yeni.jpg

Merhabalar

Python programlama derslerine string metotlarıyla devam ediyoruz. Bu dersimizde count()

count() metodu

count() metodu, tek parametre alırsa içerisine aldığı değerin verilen string içerisinde kaç tane olduğunu sayar.

Uygulaması aşağıdaki gibidir:

Bu şekilde karakter sorgulaması yapılabileceği gibi boşluk araması da yaptırılabilir :

count() metodu iki parametre alırsa ilk parametre string içerisinde arayacağı değerken, ikinci parametre hangi index'ten itibaren sayacağını belirtir.

Uygulaması aşağıdaki gibidir :

Normalde "P" karakteri string içerisinde iki adet vardır. Ancak aramaya birinci indexten itibaren başladığı için 1 adet "P" karakteri bulmuştur.

find() ve rfind() metodu

find() metodu, içerisine aldığı değeri verilen string içerisinde baştan arar ve bulursa ilk bulduğu değeri döndürür, bulamazsa -1 değerini döndürür.

rfind() metodu, içerisine aldığı değeri verilen string içerisinde sondan arar ve bulursa ilk bulduğu değeri döndürür, bulamazsa -1 değerini döndürür.

Uygulamasını görelim. find() metodunun kullanımı aşağıdaki gibidir :

Görüldüğü gibi index değerini 0'dan başlatıyor. Şimdi de rfind() ın kullanımına bakalım :

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me


Posted via Marlians.com
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @elektroyazilim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

You got a 95.14% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 65.55% upvote from @brupvoter courtesy of @elektroyazilim!

You got a 50.00% upvote from @whalepromobot courtesy of @elektroyazilim!

You got a 50.00% upvote from @bid4joy courtesy of @elektroyazilim!

  ·  2 years ago Reveal Comment

Thanks for using @edensgarden!

You got a 92.58% upvote from @luckyvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 10.00% upvote from @redlambo courtesy of @elektroyazilim! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!