String Metotları #3 - Python Dersleri (Tutorials)

in palnet •  2 years ago 

yeni.jpg

Merhabalar

Python programlama derslerine string metotlarıyla devam ediyoruz.

strip() metodu

strip() metodu parametre olarak aldığı değeri, stringin başından ve sonundan siler.

Örneğin bir şifre girildi ancak bu şifrenin başında ve sonunda boşluklar bırakılmışsa, bu boşlukları silmek için kullanılabilir.

Silinecek karakter boşluk karakteri olduğu için, metoda herhangi bir parametre geçirmeye gerek yoktur. Örnekte olduğu gibi boş kullanılması yeterlidir.

strip() metoduna herhangi bir parametre girilmezse varsayılan olarak boşluk karakteri kabul edilir.

lstrip() ve rstrip() metodları

Bu metotlar da strip() metodunun yaptığı şeyin aynısını yapmaktadır.

strip() metodundan farklı olarak lstrip() metodu, parametre olarak aldığı değeri stringin solundan (başındaki) silerken; rstrip() metodu stringin sağından yani sonundan silme işlemi yapar.

Uygulamasını görelim :

Örneklerde görüldüğü gibi stringin sol ve sağ tarafındaki boşluklar silindi. strip() metodunun başındaki "l", left yani sol anlamında kullanılırken "r", right yani sağ anlamında kullanılmaktadır.

Bu metotları kullanırken boşluk dışındaki karakterleri de silebilirsiniz :

join() metodu

join() metodu, liste elemanlarını verilen string ifadeyle birleştirilmesini sağlar.

Uygulamasını görelim :

Örnekte görüldüğü gibi join() metodunu kullanarak liste elemanları arasına istediğimiz karakteri sokabilir ve liste elemanlarından oluşan bir string elde edebiliriz.

join() metodunu kullanarak harfler arasına nokta karakteri de koyabiliriz:

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me


Posted via Marlians.com
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 94.14% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 19.17% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

You got a 50.00% upvote from @bid4joy courtesy of @elektroyazilim!

You got a 50.00% upvote from @whalepromobot courtesy of @elektroyazilim!

You got a 65.41% upvote from @brupvoter courtesy of @elektroyazilim!

You got a 50.00% upvote from @redlambo courtesy of @elektroyazilim! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

  ·  2 years ago Reveal Comment

You got a 93.11% upvote from @luckyvotes courtesy of @elektroyazilim!

Thanks for using @edensgarden!