String Metotları #2 - Python Dersleri (Tutorials)

in palnet •  2 years ago 

yeni.jpg

Merhabalar

Python programlama derslerinin bu bölümünde stringlerle alakalı metotlardan devam edeceğiz.

startswith() metodu

startswith() metodu içerisine aldığı string değerin ilgili kelimenin başında var olup olmadığını sorgular. Eğer varsa True yoksa False döndürür.

Uygulamasını görelim :

Örnekte görüldüğü gibi verilen değer stringin başında ise True döndürürken, başında değilse False döndürdü.

Bu metodu kullanabilmek için ille string değişkene kullanmak gerekmez, stringin kendinde de test edebilirsiniz:

Bunun dışında, bu metotlar case sensitive dir. Yani büyük küçük harf duyarlıdır. Dolayısıyla "Pyt" ile "pyt" farklı kelimeler demektir.

Uygulamasını görelim :

Görüldüğü gibi False değerini döndürdü.

endswith() metodu

endswith() metodu içerisine aldığı string değerin ilgili stringin sonunda var olup olmadığını sorgular. Eğer varsa True yoksa False döndürür.

Uygulamasını görelim :

endswith() metodunu da direk stringler üzerinde kullanabilirsiniz:

Karakterin de çift tırnak içerisinde verildiğine dikkat edelim.

split() metodu

split() metodu, kendisine verilen değere göre stringi parçalar ve bu parçaları bir listeye atar.

Tanımdan çok bir şey anlaşılmıyor. Uygulamasını görelim :

Örnekte split() metodununun içerisine boşluk karakterini koymakla, string içerisindeki ifadeyi bu karaktere göre ayır ve listeye dönüştür demiş oluyoruz.

Bu verilen karakter boşluk yerine "-" karakteri olsaydı :

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me


Posted via Marlians.com
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thanks for using @edensgarden!

You got a 93.55% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 50.00% upvote from @redlambo courtesy of @elektroyazilim! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

You got a 27.79% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

You got a 50.00% upvote from @bid4joy courtesy of @elektroyazilim!

You got a 50.00% upvote from @whalepromobot courtesy of @elektroyazilim!

You got a 63.28% upvote from @brupvoter courtesy of @elektroyazilim!

You got a 93.08% upvote from @luckyvotes courtesy of @elektroyazilim!