String Metotları #1 - Python Dersleri (Tutorials)

in palnet •  2 years ago 

yeni.jpg

Merhabalar

Python programlama derslerinin bu bölümünde stringler ve onlarla alakalı metotlara başlayacağız.

En çok kullanılan string metotlarını tekere teker ele alacağız. Vereceğimiz metotların dışındaki diğer string metotları ve kullanımlarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz :

string metotları

upper() ve lower() metotları

Stringler üzerinde en çok kullanılan metotlarından ikisidir. upper() metodu, stringin tüm karakterlerini büyük harfe çevirirken; lower() fonksiyonu stringin tüm karakterlerini küçük harfe çevirir.

Bu iki fonksiyonu direk string değişkenler üzerinde kullanabilirsiniz. Bunun için string değişken ismini yazdıktan sonra nokta operatörü ile fonksiyonları çağırabilirsiniz :

Bunun dışında bir stringi herhangi bir değişkene atamadan direk string üzerinde de aynı işlemleri uygulayabilirsiniz :

Bu fonksiyonlar özellikle kullanıcı adı alırken ya da herhangi bir form bilgisini çekerken standardizasyonu sağlama için oldukça faydalıdır.

replace() metodu

replace() metodu normal herhangi bir text editöründe yaptığımız değiştirme işlemini yapmaktadır. İki parametre alır. Birinci parametre metin içerisinde ikincisi ile değiştirir.

Uygulamasını görelim :

Elektroyazılım kelimesindeki "ı" harflerini "i" harfi ile değiştirdi.

replace() metodunu bunların dışında boşluk algılatmak için de kullanabilirsiniz. Mesela aşağıdaki örnekte boşluk karakterleri, "-" ile değiştirilmiştir.

Bu metodu kullanarak şifre ya da kullanıcı isimlerindeki boşlukları kaldırabiliriz :

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me


Posted via Marlians.com
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @elektroyazilim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 4000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 5000

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

This post has received a 16.67% upvote from @votecenter

You got a 100.00% upvote from @bid4joy courtesy of @elektroyazilim!

You got a 50.00% upvote from @whalepromobot courtesy of @elektroyazilim!

You got a 65.71% upvote from @brupvoter courtesy of @elektroyazilim!

You got a 94.12% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 33.33% upvote from @redlambo courtesy of @elektroyazilim! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

  ·  2 years ago Reveal Comment

Thanks for using @edensgarden!

You got a 92.88% upvote from @luckyvotes courtesy of @elektroyazilim!