enumerate() fonksiyonu # 1 - Python Dersleri (Tutorials)

in palnet •  2 years ago 

yeni.jpg

Merhabalar

Python programlama derslerinin bu bölümünde enumerate() fonksiyonuna başlayacağız.

enumerate kelimesi İngilizce "numaralanırmak" kelimesinin karşılığıdır. Bu fonksiyonun görevi de ismi ile oldukça benzerlik göstermektedir.

enumerate fonksiyonu, nesneleri numaralandırmak için kullanılır. Daha açık ifade etmek gerekirse bir listedeki hem elemanı hem de indeksi getirir.

Normal şartlarda biz bir liste içerisindeki hem eleman bilgisini hem de indeks bilgisini almak isteseydik aşağıdaki gibi bir yapı uygulamamız gerekirdi :

Ancak bu işi enumerate() fonksiyonuyla şöyle yaparız. Öncelikle şunu belirtelim. enumerate() fonksiyonu kullanıldığında enumerate tipinde bir değişken döndürür :

İçeriğini görmek için list() fonksiyonunu kullanabileceğimiz gibi aşağıdaki tekniği de kullanabiliriz:

Görüldüğü gibi yukarıdaki çok satırlı uygulamanın yaptığını enumerate() fonksiyonunu kullanarak tek hamlede yaptık.

enumerate() fonksiyonu , uygulandığında ikili demet şeklide bir yapı ortaya çıkarıyor. Böylece bir listenin hem indeksine hem de kendisine erişim sağlamış oluyoruz.

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me


Posted via Marlians.com
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Sizin bütün içeriklerinizi birkaç gün boyunca okumak gibi bir fikrim var. Python deyince akla gelir oldunuz. Aynı konudan devam etmeniz çok mantıklı bir yön olmuş. İyi çalışmalar dilerim @elektroyazilim

Aynı konudan devam etmeniz çok mantıklı bir yön olmuş.

İlgilendiğim bir konu olsun istedim. Çok teşekkür ederim @iktisat desteğiniz ve yorumunuz için. Yorumunuz gülümsetti :)

Congratulations @elektroyazilim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

You got a 67.22% upvote from @brupvoter courtesy of @elektroyazilim!

This post has received a 18.41% upvote from @votecenter

You got a 99.46% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 93.98% upvote from @luckyvotes courtesy of @elektroyazilim!