all () Fonksiyonu - Python Dersleri (Tutorials)

in palnet •  2 years ago 

yeni.jpg

Merhabalar

Python programlama derslerinin bu bölümünde all() fonksiyonundan bahsedeceğiz.

all kelimesi Türkçede hepsi anlamına gelmektedir. all() fonksiyonu da ismi ile benzer bir işleve sahiptir.

all() fonksiyonu, dizisel bir yapı içerisindeki tüm değerler True ise True değerini döndürürken, bu değerlerden herhangi biri False olduğu durumda False değerini döndürür. all() fonksiyonunun çalışma mantığı bu şekildedir.

all() fonksiyonunun kullanımına geçmeden önce böyle bir uygulamayı fonksiyon olmadan nasıl yaparız görelim :

all() fonksiyonunu kendimiz tanımlamış olsaydık yukarıdakine benzer bir fonksiyon oluşturmamız gerekirdi. Fonksiyonumuz parametre olarak bir liste almaktadır.

Fonksiyona parametre olarak gelen liste, fonksiyon bloğu içerisinde bir for() döngüsüne girecektir. Bu döngüde her bir liste elemanı içerisinde gezinip, değerinin False olup olmadığı sorgulanmaktadır.

Bu sorgu if() yapısı içerisinde yapılmaktadır.

not item

ifadesi True ise if yapısına girilecek ve

return False

ifadesi ile fonksiyondan çıkılacaktır. Girilmediği takdirde de

return True

kodu ile fonksiyondan çıkılacaktır. Yani fonksiyonun False döndürebilmesi için içerisinde bir tane bile False değer olması yeterlidir.

Şimdi de yazmış olduğumuz fonksiyonu çalıştıralım :

Fonksiyonu 2 adet liste üzerinde test ettik. İlk listemiz :

myList = [True, False, True, True, True]

listesidir. İçerisinde bir adet False değeri vardır. Bu durumda kendi tanımladığımız hepsi() False değer döndürmelidir ki döndürdü de.

İkinci tanımladığımız liste ise

myList2 = [True, True, True, True, True]

listesidir. Tüm elemanları True değere sahiptir ve bu durumda hepsi() fonksiyonunun True değer döndürmesi gerekir. Döndürdü.

hepsi() fonksiyonunu şimdi de sayı değerleri üzerinde test edelim. Ancak öncelikle şunu belirteyim. Sayı değerleri, sıfır haricinde hep True döndürür, sadece 0(sıfır) değerinde False döndürür.

Herhangi iki adet sayı listesi oluşturalım ve sonuca bakalım :

Görüldüğü gibi nagetif değerler de dahil tüm sayı değerleri True kabul edildiğinden ilk listemiz True döndürürken, içerisinde 0(sıfır) elemanı bulunan liste False değer döndürdü.

Şimdi de bu değerleri all() fonksiyonunun kendinde test edelim. Böylelikle kullanımını da görmüş oluruz :

all() fonksiyonunun kullanımı örneklerde görüldüğü gibi oldukça basit. all() fonksiyonunu, string diziler üzerinde de kullanabiliriz :

Örneklere baktığınızda eminim fark etmişsinizdir. string değerlerin içeriği dolu ise bu değerleri True kabul ederken, içeriği boş olan string değer False kabul edildiğinden sonuç False dönmüştür.

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me


Posted via Marlians.com
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 21.05% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

You got a 28.57% upvote from @bid4joy courtesy of @elektroyazilim!

You got a 33.33% upvote from @whalepromobot courtesy of @elektroyazilim!

You got a 96.06% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 65.79% upvote from @brupvoter courtesy of @elektroyazilim!

You got a 25.00% upvote from @redlambo courtesy of @elektroyazilim! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

You got a 93.21% upvote from @luckyvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 92.90% upvote from @luckyvotes courtesy of @elektroyazilim!