ปลูกพืชฟอก...

in hive-193186 •  last month 

ปลูกพืชฟอกอากาศ 🌍

คุณแม่บ้านเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้เป็นทุนอยู่แล้วและเพื่อให้มันมีประโยชน์สูงสุดกับคนในครอบครัวคุณแม่บ้านจึงเลือกปลูกพืชฟอกอากาศ

ในปัจจุบันในอากาศเราไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ในอากาศบ้าง ที่แน่ๆก็คือออกซิเจนนั่นแหละที่เราใช้หายใจเข้าหายใจออกทุกวันเฮ้ยลืมไปหายใจออกมันคาร์บอนไดออกไซด์ก็พืชที่ผมพูดถึงมันก็จะเป็นพืชที่ช่วยฟอกอากาศนะครับก็คือเอาดูดซึมเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้มาแปลงใหม่ออกมาเป็นก๊าซออกซิเจนให้เราได้หายใจนะครับก็ถือเป็นพืชที่ช่วยให้เราได้อากาศที่บริสุทธิ์🌍

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting me. 😊

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)