ข้าวเหนียว...

in hive-193186 •  last month 

ข้าวเหนียวดำหรือข้าวก่ำ black sticky rice
สวัสดีครับทุกคนก็สำหรับผู้ดีนะครับเกี่ยวกับข้าวเหนียวดำครับหรือเข้ากะก็ส่วนมากก็จะนิยมปลูกกันทางภาคอีสานเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทางภาคอีสานของประเทศไทยจะชอบทานข้าวเหนี่ยว

แต่ว่าข้าวเหนียวดำ ถือเป็นข้าวที่ถูกลืม เพราะว่าจะไม่ค่อยนิยมทานกันเป็นหลักส่วนมากแล้วจะทานข้าวเหนียวขาวหรือไม่ก็เข้าเจ้าเพราะเม็ดข้าวสีม่วงดำเขาค่อนข้างที่จะแข็งเคี้ยวละเอียดยากกว่า แต่ว่าจะนิยมทานเป็นในรูปขนมหวานมากกว่า อาทิเช่นครับข้าวเหนียวดำกะทิ ข้าวเหนียวดำใส่ถั่วดำ แล้วก็ทำเป็นข้าวหลาม

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!