Residues pesticides on oranges สารพิษตกค้างในส้ม

in hive-148441 •  2 months ago 
อากาศเริ่มจะเข้าหน้าหนาว ตั้งแต่เดือนที่แล้วเราเริ่มเพาะกล้าผักพวกผักที่เติบโตได้ดีในช่วงหน้าหนาวเช่น หอมแบ่ง กระหล่ำปลี มะเขือเทศ ผักสลัดต่างๆ และผักอื่นๆ แบบปลูกไว้กินเองเป็นพืชผักสวนครัว ลองผิดลองถูกเรียนรู้กันไป เพราะมีความรู้สึกว่า ผักผลไม้ที่สามารถปลูกเองน่าจะปลอดภัยมากกว่าการซื้อจากตามท้องตลาดโดยทั่วไป เพราะถึงจะไม่ได้เป็นผักที่ถูกรับรองว่าเป็นผักที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ แต่ก็เป็นผักที่ปลูกเองไม่มีการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงแต่อย่างใด

Photo by Daria-Yakovleva from Pixabay

เรียกได้ว่าผัก ผลไม้ ที่ปลูกกินเองจะมีความสะดวกใจในการกินเป็นที่สุด เพราะเดียวนี้เกษตรกรที่ทำการเกษตรเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ล้วนแต่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการผลิตแทบจะทั้งนั้น ครั้นจะซื้อพืชผักที่เป็นผักออร์แกนิคก็มีราคาสูงกว่าปกติ ถ้ามีโอกาสก็จะเลือกซื้อพืชผักออร์แกนิคเพียงบางอย่างเท่านั้น ส่วนพวกผักออร์แกนิคในบ้านเรา ที่บอกว่ามีมาตรฐานการรับรอง ส่วนตัวเราเองไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในตรารับรองของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศสักเท่าไหร่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐาน

จากการสุ่มตรวจของ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ ไทยแพน (Thai-PAN) พบว่า ส้ม ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเรา มีสารเคมีอันตรายตกค้างอยู่ถึง 55 ชนิด เช่น สารคาร์เบนดาซิม, สารคาร์โบฟูราน, สารอะเซตามิพริด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.364 มิลลิกรัม ซึ่งเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย (MRL) การที่ได้รับสารเคมีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมไปถึงอาจส่งผลให้ทารกมีภาวะพิการแต่กำเนิด นอกจากนี้ยังส่งผลต่อฮอร์โมนเพศ ไปจนถึงเซลล์สมองและระบบประสาท อีกด้วย

Source: หยุดส้มอมพิษ! ผ่านแคมเปญ ‘ผู้บริโภคที่รัก’– The Momentum

แต่วันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องของพืชผักเกษตรอินทรีย์แต่อย่างใด แต่จะพูดถึงผลไม้บางอย่างที่มีการบริโภคเป็นประจำ นำมาเป็นของไหว้ ของฝากในเทศกาลต่าง ในประเทศไทยก็คือส้ม เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่พอลองมาดูในรายละเอียดแล้ว ขบวนการและขั้นตอนในการปลูกส้มนั้นน่ากลัวเป็นอย่างมาก เพราะว่าส้มมีความต้องการในตลาดตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นขบวนการผลิตจึงมีการอัดยาสารเคมีทุกอย่างเป็นให้ได้ผลผลิตของส้มตลอดทั้งปี และที่สำคัญก็คือพวกส้มที่ผิวเกลี้ยงเงาเป็นประกาย ถูกคัดเกรดมาขายในซุปเปอร์เก็ตใหญ่ ล้วนแต่น่ากลัวเป็นที่สุด เมื่อเทียบกับส้มพันธ์เดียวกันแต่มีผิวลายและลูกเล็กที่ขายตามท้องตลาด เป็นส้มตกเกรด

ความเชื่อที่ว่าส้มมีลักษณะลายดำลูกเล็กเป็นส้มที่ใกล้จะเสียหรือเน่า แต่ส้มที่ดีคือส้มที่มีผิวเกลี้ยงกลมโต ความเชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นความเชื่อที่ผิด ส้มตามฤดูกาลในช่วงเดือน ธันวาคม – มีนาคม จะมีความเสี่ยงของสารพิษตกค้างน้อยที่สุด

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Two pesticides – thiabendazole and imazalil – were found in the oranges. Both are post-harvest pesticides. Analyses showed that these pesticides are located in and on the peel of oranges.You got a 33.33% upvote from @votemypost Send any amount of Steem to @votemypost with your post link in the memo for a proportional upvote. Earn a passive income by delegating Steem Power to @votemypost

If you are looking to earn a passive no hassle return on your Steem Power, delegate your SP to @votemypost by clicking on one of the ready to
delegate links:
25SP | 50SP | 75SP | 100SP | 250SP | 500SP | 1000SP | 2500SP | 5000SP

Another Amount


You will earn 85% of the voting bot's earnings based on your delegated SP's prorated share of the bot's SP each day! You can also undelegate at anytime.